• To find out more about our equipment and call us now!

  • +66 81 819 9857
  • Monday - Friday 8:00 AM - 6:00 PM
  • To find out more about our equipment and call us now!

  • +66 81 819 9857
  • Monday - Friday 8:00 AM - 6:00 PM
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การบำรุงรักษาที่ดีนำไปสู่การลดการขัดข้องของการทำงานได้อย่างดีเยี่ยม
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของลูกค้า คือ งานหลักของเรา
เรามีการจัดโปรแกรมงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PMP) แก่ลูกค้าทุกรายที่อยู่ในสัญญาเช่าและรับประกันได้ว่าจะดูแลสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นประจำทุกสัปดาห์ ประจำเดือน หรือ 2 ครั้งต่อเดือน

ทีมปฏิบัติการของเราทำงานมุ่งเน้นถึงคุณภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PMP)เพื่อเป็นการรับประกันว่ามีการรักษามาตรฐานอยู่เสมอ และทีมงานประกันคุณภาพจะดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับประกันว่าคุณภาพของงานบำรุงรักษาแบบเชิงป้องกันให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
โปรแกรมงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PMP) สำหรับลูกค้าอยู่ในสัญญาซื้อ-ขายปกติ
เรานำเสนอโปรแกรมงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PMP) เป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของอุกรณ์โดยการตรวจสอบและซ่อมบำรุงด้วยค่าบริการรายเดือนที่เหมาะสม
thThai
Call me back